Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stintless
stintless
['stintlis]
tính từ
không hạn chế


/'stintlis/

tính từ
không hạn chế


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.