Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trade edition
trade+edition
['treid,i'di∫n]
danh từ
sự xuất bản cho độc giả rộng rãiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.