Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undurable
undurable
[,ʌn'djuərəbl]
tính từ
không bền, không lâu bền, không chắc chắn
không kéo dài


/'ʌn'djuərəbl/

tính từ
không bền, không lâu bền

Related search result for "undurable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.