Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwished
tính từ
không mong ướcunwished
['ʌn'wi∫t]
tính từ
không mong ướcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.