Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
anticapitaliste


[anticapitaliste]
tính từ
chống chủ nghĩa tư bản
Un régime anticapitaliste
chế độ chống chủ nghĩa tư bảnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.