Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arthritis

arthritis
[ɑ:'θraitis]
danh từ
(y học) chứng viêm khớp


/ɑ:'θraitis/

danh từ
(y học) viêm khớp

Related search result for "arthritis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.