Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cat-mint
cat-mint
['kætmint]
danh từ
(thực vật học) cây bạc hà mèo


/'kætmint/

danh từ
(thực vật học) cây bạc hà mèo

Related search result for "cat-mint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.