Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
convincingness
convincingness
[kən'vinsiηnis]
danh từ
sức thuyết phục


/kən'vinsiɳnis/

danh từ
sức thuyết phục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.