Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indaba
indaba
[in'dɑ:bə]
danh từ
cuộc họp (thổ dân Nam-phi)


/in'dɑ:bə/

danh từ
cuộc họp (thổ dân Nam-phi)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.