Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 86 火 hỏa [8, 12] U+7136
然 nhiên
ran2
  1. (Động) Đốt cháy. Nguyên là chữ nhiên . ◇Mạnh Tử : Nhược hỏa chi thủy nhiên (Công Tôn Sửu thượng ) Như lửa mới cháy.
  2. (Động) Cho là đúng, tán đồng. ◎Như: nhiên nặc ừ cho. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lưu Yên nhiên kì thuyết, tùy tức xuất bảng chiêu mộ nghĩa binh , (Đệ nhất hồi) Lưu Yên tán đồng lời đó, tức khắc cho yết bảng chiêu mộ nghĩa quân.
  3. (Đại) Như thế. ◎Như: khởi kì nhiên hồ há thửa như thế ư!
  4. (Thán) Lời đáp lại: phải, phải đấy. ◇Luận Ngữ : Thị Lỗ Khổng Khâu chi đồ dư? Viết nhiên ? (Vi Tử ) Gã ấy có phải là đồ đệ ông Khổng Khâu ở nước Lỗ không? Phải đấy.
  5. (Trợ) ◎Như: du nhiên tác vân ùn vậy nổi mây.
  6. (Trợ) Dùng cuối câu, biểu thị khẳng định. ◇Luận Ngữ : Nghệ thiện xạ, Ngạo đãng chu, câu bất đắc kì tử nhiên 羿, , (Hiến vấn ) Nghệ bắn giỏi, Ngạo giỏi dùng thuyền (thủy chiến), rồi đều bất đắc kì tử.
  7. (Liên) Nhưng, song. ◇Sử Kí : Khởi tham nhi hiếu sắc, nhiên dụng binh Tư Mã Nhương Tư bất năng quá dã , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) (Ngô) Khởi (là con người) tham và hiếu sắc, nhưng cầm quân (thì đến) Tư Mã Nhương Tư cũng không hơn được.
  8. (Liên) Nhiên hậu vậy sau, rồi mới, nhiên tắc thế thời, nhiên nhi nhưng mà.
  9. (Danh) Họ Nhiên.

不戰自然成 bất chiến tự nhiên thành
仍然 nhưng nhiên
公然 công nhiên
勃然 bột nhiên
安然 an nhiên
居然 cư nhiên
故然 cố nhiên
暗然 ám nhiên
果然 quả nhiên
沛然 bái nhiên
蓋然 cái nhiên
雖然 tuy nhiên
黯然 ảm nhiên
依然 y nhiên
偶然 ngẫu nhiên
儼然 nghiễm nhiên
勃然大怒 bột nhiên đại nộGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.