Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 125 老 lão [0, 6] U+8001
老 lão
lao3
 1. (Danh) Người già, người nhiều tuổi. ◎Như: phù lão huề ấu nâng đỡ người già dắt díu trẻ thơ.
 2. (Danh) Tiếng tôn xưng tước vị. ◎Như: nguyên lão vị trọng thần của nhà nước, trưởng lão sư cụ.
 3. (Danh) Tiếng kính xưng người lớn tuổi (đặt sau họ). ◎Như: Lưu lão cụ Lưu, Vu lão cụ Vu.
 4. (Danh) Đạo Lão hay triết học của Lão Tử (nói tắt).
 5. (Danh) Họ Lão.
 6. (Động) Tôn kính. ◇Mạnh Tử : Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão (Lương Huệ Vương thượng ) Tôn kính người già của mình, từ đó tôn kính người già người khác.
 7. (Động) Cáo hưu (xin nghỉ vì tuổi già). ◇Tả truyện : Hoàn Công lập, (Thạch Thước) nãi lão , () (Ẩn Công tam niên ) Hoàn Công lên ngôi, (Thạch Thước) bèn cáo lão.
 8. (Tính) Già, lớn tuổi. ◎Như: lão binh lính già, lão nhân người già.
 9. (Tính) Già dặn, kinh nghiệm. ◎Như: lão thủ tay nghề giỏi nhiều kinh nghiệm, lão luyện già dặn rành rỏi. ◇Vương Bột : Lão đương ích tráng, ninh tri bạch thủ chi tâm , Tuổi già rắn rỏi càng phải mạnh hơn, nên hiểu lòng ông đầu bạc.
 10. (Tính) Cũ, quá hạn, hết thời. ◎Như: lão mễ gạo cũ, lão thức kiểu cũ, lão sáo món cũ.
 11. (Tính) Lâu, cũ (thời gian dài). ◎Như: lão bằng hữu bạn cũ.
 12. (Tính) Trước đó, nguyên lai. ◎Như: lão địa phương chỗ cũ.
 13. (Tính) Thêm ở trước họ hoặc tiếng xưng hô, tỏ ý tôn kính hoặc thân mật. ◎Như: lão sư thầy dạy học, lão Lí bác Lí, lão Vương anh Vương.
 14. (Tính) Theo thói quen cũ, thêm sau tên chỉ một số loài vật. ◎Như: lão ưng con chim ưng, lão hổ con cọp, lão thử con chuột.
 15. (Phó) Thường thường, thường hay. ◎Như: lão thị đầu thống thường hay đau đầu.
 16. (Phó) Rất, lắm, thẫm, quá. ◎Như: lão viễn rất xa, lão tảo rất sớm, lão lục xanh thẫm, lão hồng đỏ thẫm, lão cửu bất ngộ lâu quá không gặp.

告老 cáo lão
孤老 cô lão
改老還童 cải lão hoàn đồng
故老 cố lão
百年皆老 bách niên giai lão
老態龍鍾
老蚌生珠 lão bạng sinh châu
返老還童 phản lão hoàn đồng
圯上老人 di thượng lão nhân
佛老 phật lão
偕老 giai lão
元老 nguyên lão
孔老 khổng lão
老撾 lão quaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.