Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: yếu, yêu (9n)
Bộ thủ:
Số nét: 9
Âm Nhật: ヨウ
い・る

Thiết yếu, đúng sự lí gọi là yếu. Như yếu nghĩa 要義 nghĩa thiết yếu, đề yếu 提要 nhắc cái chỗ thiết yếu lên.
Rút lại, dùng làm trợ từ.
Muốn, cầu.
Một âm là yêu. Yêu cầu.
Đòi. Như yêu vật 要物 đòi lấy vật gì.
Ước mong. Như cửu yêu bất vong bình sinh chi ngôn 久要不忘平生之言 (Luận ngữ 論語) ước ao rằng lâu mà vẫn không quên lời nói lúc bình sinh.
Xét.
Đón bắt.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.