Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 1659 kết quả được tìm thấy với từ khóa: g^
g g.i. g.man gab
gabardine gabber gabble gabbler
gabbro gabby gaberdine gabion
gabionade gable gabled gaby
gad gad-fly gadabout gadder
gadget gadoid gadwall gael
gaelic gaff gaffe gaffer
gag gag-man gaga gage
gaggle gaiety gaily gain
gainer gainful gainings gainly
gainsaid gainsay gainst gait
gaiter gal gala galactose
galantine galanty show galatic galaxy
gale galeate galeeny galen
galena galenic galenical galimatias
galingale galiot galipot gall
gall-bladder gall-fly gall-nut gall-stone
gallant gallantly gallantry galleon
gallery galley galley-proof galley-slave
gallic gallicism galligaskins gallimaufry
gallinaceous gallinule galliot gallipot
gallium gallivant gallon galloon
gallop galloper galloway gallows
gallows-bird gallows-ripe gallows-tree gallup poll
galluses galoot galop galore
galosh galumph galvanic galvanise
galvanism galvanization galvanize galvanography
galvanometer gambade gambado gambadoes
gambit gamble gambler gambling
gambling-den gambling-house gamboge gambol

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.