Chuyển bộ gõ


Vietnamese - French Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 33 trong 33 kết quả được tìm thấy với từ khóa: i^
i tờ i-ốt i-nốc im
im ả im ắng im ỉm im đi
im bặt im bẵng im gió im lìm
im lặng im lịm im mồm im trời
in in hình in hệt in li-tô
in máy in nắng in nổi in như
in rô-nê-ô in sao in tay in thạch
in thạch bản in thử in ti-pô inh ỏi
inh tai

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.