Chuyển bộ gõ


French - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 4448 kết quả được tìm thấy với từ khóa: s^
s saï saïga saïmiri
saïte sabayon sabéen sabbat
sabbathien sabbatique sabelle sabellianisme
sabine sabir sablage sablé
sable sable sabler sablerie
sableur sableuse sableux sablière
sablier sablon sablonner sablonneux
sablonnière sabord sabordage sabordement
saborder sabot sabotage saboter
saboterie saboteur sabotière sabotier
sabouler sabra sabrage sabre
sabrer sabretache sabreur sabreuse
saburral sac saccadé saccade
saccader saccage saccagement saccager
saccageur saccharase saccharate sacchareux
saccharide saccharifère saccharifiable saccharificateur
saccharification saccharifier saccharin saccharine
saccharique saccharoïde saccharolé saccharomyces
saccharomycose saccharose saccharure sacciforme
sacculaire saccule sacculiforme sacculine
sacerdoce sacerdotal sachée sachem
sachet sacoche sacolève sacome
sacquer sacral sacralisation sacraliser
sacramentaire sacramental sacramentel sacré
sacré-coeur sacrément sacre sacrebleu
sacredieu sacrement sacrer sacret
sacrifié sacrificateur sacrificatoire sacrifice
sacrificiel sacrifier sacripant sacristain
sacristi sacristie sacristine sacro-saint
sacrum sadique sadiquement sadisme

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.