Chuyển bộ gõ


Vietnamese - French Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 130 kết quả được tìm thấy với từ khóa: u^
u u u ám u ám
u ẩn u ẩn u buồn u em
u gai u già u giả u hồn
u hồn u hoài u lồi u linh
u mê u mạch u minh u nang
u quái u sầu u sầu u sụn
u tối u tịch u tịch u tuyến
u uất u uất u uẩn u ơ
u ơ u-rê uôm uôm uất
uất ức uất ức uất giận uất hận
uất hận uẩn khúc uẩn khúc uẩn súc
uẩn tàng uẩy uế khí uế khí
uế tạp uế vật uở uỳnh uỵch
uỷ uỷ ban uỷ hội uỷ lĩnh
uỷ mị uỷ nhiệm uỷ nhiệm thư uỷ quyền
uể oải uể oải uỵch uỵch
uốn uốn uốn éo uốn cong
uốn dẻo uốn gối uốn khúc uốn lượn
uốn nắn uốn nắn uốn nếp uốn ván
uống uống uổng uổng công
uổng mạng uổng phí um um sùm
um tùm um tùm un un đúc
ung ung ung ủng ung độc
ung dung ung dung ung nhọt ung nhọt
ung thư ung thư ung thư học ung thư hoá
uy uy danh uy danh uy hiếp
uy hiếp uy lực uy lực uy linh
uy nghi uy nghi uy nghiêm uy phong
uy phong uy quyền uy quyền uy tín
uy tín uy thế uy thế uy vũ

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.