Chuyển bộ gõ


Vietnamese - English dictionary

Hiển thị từ 1 đến 43 trong 43 kết quả được tìm thấy với từ khóa: y^
y y học y khoa y nguyên
y phục y sĩ y tá y tế
y viện yên yên ổn yên lặng
yên trí yêng hùng yêu yêu cầu
yêu chuộng yêu dấu yêu kiều yêu ma
yêu sách yêu thuật yêu tinh yếm
yếm dãi yếm thế yến yến tiệc
yết yết hầu yết kiến yết thị
yếu yếu điểm yếu đuối yếu lược
yếu nhân yếu tố yểm yểm hộ
yểm trợ yểu yểu điệu

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.