Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sovietism


noun
Soviet communism
Syn:
Bolshevism, collectivism
Derivationally related forms:
collectivistic (for: collectivism), collectivist (for: collectivism), Bolshevistic (for: Bolshevism), Bolshevist (for: Bolshevism)
Hypernyms:
communism
Hyponyms:
revisionism


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.