Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
maladapt


maladapt
vt, (과학상의 발견등을) 잘못 응용하다, 잘못 적용시키다.부당하게 이용하다, 악용하다


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.