Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perception
perception
[pə'sep∫n]
danh từ
sự nhận thức
sự am hiểu, sự sáng suốt
(triết học) tri giác; năng lực tri giác
(pháp lý) sự thu (thuế...)


/pə'sepʃn/

danh từ
sự nhận thức
(triết học) tri giác
(pháp lý) sự thu (thuế...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "perception"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.