Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pneumatics
pneumatics
[nju:'mætiks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
khí lực hoá


/nju:'mætiks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
khí lực hoá

Related search result for "pneumatics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.