Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
repressor
danh từ
chất kìm hãm; gen kìm hãm/ ức chế/ ngăn cấmrepressor
[ri'presə]
danh từ
chất kìm hãm; gen kìm hãm/ ức chế/ ngăn cấmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.