Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
schizophrenic


I - noun
someone who is afflicted with schizophrenia (Freq. 1)
Hypernyms:
psychotic, psychotic person, psycho

II - adjective
1. suffering from some form of schizophrenia (Freq. 4)
- schizophrenic patients
Similar to:
insane
Derivationally related forms:
schizophrenia
2. of or relating to or characteristic of schizophrenia (Freq. 1)
Syn:
schizoid
Pertains to noun:
schizophrenia, schizophrenia (for: schizoid)
Derivationally related forms:
schizophrenia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.