Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sizar
sizar
['saizə]
danh từ
học sinh được giảm học phí (ở đại học Căm-brít)


/'saizə/

danh từ
học sinh được giảm học phí (ở đại học Căm-brít)

Related search result for "sizar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.