Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
tourbillonner


[tourbillonner]
nội động từ
xoáy
L'eau torbillonnait
nước xoáy
(nghĩa bóng) quay cuồng
Des pensées qui tourbillonnent
những tư tưởng quay cuồngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.