Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Tuscaloosa


noun
a university town in west central Alabama
Instance Hypernyms:
town
Part Holonyms:
Alabama, Heart of Dixie, Camellia State, AL


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.