Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Weill


noun
German composer;
collaborated with Bertolt Brecht (1900-1950)
Syn:
Kurt Weill
Instance Hypernyms:
composer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.