Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ỉa đái


[ỉa đái]
to defecate and urinate
Dạy cho một đứa trẻ biết vào nhà vệ sinh để ỉa đái
To toilet-train a child
Dạy cho một con chó kiểng biết ỉa đái đúng chỗ quy định
To housebreak/housetrain a pet dogMake a mess


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.