Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
be bétadj
Crushed to pulp
ruộng lúa bị giẫm be bét the rice crops were trampled to pulp
quả chuối nát be bét the banana was crushed to pulp
In a complete mess
tính sai be bét the calculations were a complete mess
rượu chè be bét to drink oneself into a complete mess
thiếu be thiếu bét it was so short in number that it was a complete mess

[be bét]
tính từ
Crushed to pulp
ruộng lúa bị giẫm be bét
the rice crops were trampled to pulp
quả chuối nát be bét
the banana was crushed to pulp
in a complete mess
tính sai be bét
the calculations were a complete mess
sai be bét
a lot of mistakes; filled with mistakes
thiếu be bét
a lot of omission
rượu chè be bét
to drink oneself into a complete mess
thiếu be thiếu bét
it was so short in number that it was a complete mess
in many places; plenty of; a lot of
lấm be bét
very dirty; covered with mudGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.