Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chói loà


[chói loà]
blindingly dazzling
bầu trời chói loà ánh nắng
the sun was blindingly dazzling in the skyBlindingly dazzling
bầu trời chói loà ánh nắng the sun was blindingly dazzling in the sky


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.