Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cochin


/'kɔtʃin/ (cochin-china) /'kɔtʃin'tʃainə/
china) /'kɔtʃin'tʃainə/

danh từ
giống gà Nam-bộ (Việt-nam)

Related search result for "cochin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.