Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
convolute
convolute
['kɔnvəlu:t]
danh từ
sự quấn lại, sự xoắn lại
tính từ
(thực vật học) quấnmặt cuốn || chập cuốn

/'kɔnvəlu:t/

danh từ
sự quấn lại, sự xoắn lại

tính từ
(thực vật học) quấn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "convolute"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.