Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
de luxe
de+luxe
[də'luks]
tính từ
sang trọng, xa xỉ


/də'luks/

tính từ
(thuộc) loại sang trọng, xa xỉ (hàng, đồ dùng...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "de luxe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.