Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
despondent
despondent
[di'spɔndənt]
tính từ
nản lòng, ngã lòng; thoái chí; thất vọng, chán nản


/dis'pɔndənt/

tính từ
nản lòng, ngã lòng; thoái chí; thất vọng, chán nản


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.