Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detin
detin
[di:'tin]
ngoại động từ
tách thiếc (ở sắt ra...)


/di:'tin/

ngoại động từ
tách thiếc (ở sắt ra...)

Related search result for "detin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.