Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detrimental
detrimental
[,detri'mentl]
tính từ
có hại, thiệt hại cho; bất lợi cho
danh từ
(từ lóng) đám xoàng, đám không béo bở lắm (người muốn dạm hỏi)


/,detri'mentl/

tính từ
có hại, thiệt hại cho; bất lợi cho

danh từ
(từ lóng) đám xoàng, đám không béo bở lắm (người muốn dạm hỏi)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.