Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disrobe
disrobe
[dis'roub]
ngoại động từ
cởi áo dài cho, cởi quần dài cho
(nghĩa bóng) lột trần, bóc trần
động từ phãn thân cởi quần áo
nội động từ
cởi quần áo


/dis'roub/

ngoại động từ
cởi áo dài cho, cởi quần dài cho
(nghĩa bóng) lột trần, bóc trần
động từ phãn thân cởi quần áo

nội động từ
cởi quần áo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "disrobe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.