Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ethics
ethics
['eθiks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
đạo đức, luân thường đạo lý
đạo đức học
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguyên tắc xử thế (một cá nhân); nội quy (một tổ chức)


/'eθiks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
đạo đức, luân thường đạo lý
đạo đức học
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguyên tắc xử thế (một cá nhân); nội quy (một tổ chức)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ethics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.