Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fandango
fandango
[fæn'dæηgou]
danh từ, số nhiều fandangoes
[fæn'dæηgouz]
điệu múa făngđăngô (Tây ban nha)
điều phi lý, việc phi lý


/fæn'dæɳgou/

danh từ, số nhiều fandangoes /fæn'dæɳgouz/
điệu múa făngddăngô (Tây ban nha)

Related search result for "fandango"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.