Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
geminate
geminate
['dʒeminit - 'dʒemineit]
tính từ
(sinh vật học) từng cặp, từng đôi
ngoại động từ
(sinh vật học) sắp thành cặp, sắp thành đôi


/'dʤeminit - 'dʤemineit/
'dʤemineit/

tính từ
(sinh vật học) từng cặp, từng đôi

ngoại động từ
(sinh vật học) sắp thành cặp, sắp thành đôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "geminate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.