Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
germanic


/dʤə:'mænik/

tính từ
(thuộc) Đức
(thuộc) dân tộc Tơ-tông

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "germanic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.