Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kim ốc


[kim ốc]
(cũ) Golden palace; royal apartments.(cũ) Golden palace ; royal apartments


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.