Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mistranslate
mistranslate
['mistræns'leit]
ngoại động từ
dịch sai


/'mistræns'leit/

ngoại động từ
dịch sai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.