Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monomania
monomania
['mɔnou'meinjə]
danh từ
độc tưởng


/'mɔnou'meinjə/

danh từ
độc tưởng

Related search result for "monomania"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.