Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rubicundity
rubicundity
[,ru:bi'kɔnditi]
danh từ
màu đỏ, vẻ đỏ đắn, vẻ hồng hào


/,ru:bi'kɔnditi/

danh từ
màu đỏ, vẻ đỏ đắn, vẻ hồng hào

Related search result for "rubicundity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.