Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slatternly
slatternly
['slætə:nli]
tính từ
bẩn thỉu, nhếch nhác, lôi thôi lếch thếch (về phụ nữ)


/'slætə:nli/

tính từ
nhếch nhác, lôi thôi lếch thếch

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.