Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tếverb
to run (ride at full gallop) to sacrifice, to worship

[tế]
to offer something to a deity; to sacrificeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.