Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thành thạoadj
expert, skilled

[thành thạo]
tính từ
expert, skilled
fluent, fluentlyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.