Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncommonicative
uncommonicative
['ʌnkə'mju:nikətiv]
tính từ
không cởi mở, kín đáo; e dè, giữ gìn


/'ʌnkə'mju:nikətiv/

tính từ
không cởi mở, kín đáo; e dè, giữ gìn

Related search result for "uncommonicative"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.