Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undefined
undefined
[,ʌndi'faind]
tính từ
không xác định, không định rõ, mơ hồkhông xác định

/,ʌndi'faind/

tính từ
không xác định, không định rõ, mơ hồ

Related search result for "undefined"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.